เปิดตัวอย่างอบอุ่น ...

ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นไปแล้วกับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สีน้ำพลาสติกภายนอก-ในและภายใน โตร่า เฟิงสุ่ย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม เรอเนสซองส์ ราชประสงค์ พร้อมการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สีตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้ถูกหลักฮวงจุ้ยซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปรมาจารย์วรธนัท อัศกุลโกวิท ปรมาจารย์แห่งศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีชื่อเสียง 1 ใน 3 ของโลก ในการสัมมนาครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และแนะนำการนำการใช้สีตามหลักวิชาฮวงจุ้ยให้ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด