พลังแห่งสีในวิชาฮวงจุ้ย

ตามปกติในวิชาฮวงจุ้ยถือว่าสีเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุแต่ละธาตุ หรือใช้แทนความปรารถนาแต่ละความปรารถนาในแต่ละทิศ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำฮวงจุ้ยได้ทั้งในแง่ของการแก้ไขฮวงจุ้ย การเสริมฮวงจุ้ย การกระตุ้นฮวงจุ้ย หรือแม้แต่การทำเคล็ดฮวงจุ้ย ซึ่งในวิชาขั้นสูงของฮวงจุ้ยยังแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามประเภทของพลัง โดยกลุ่มพลังแห่งสีนี้ จะมีพลังอำนาจมากซึ่งในทางมงคล อำนวยโชคลาภ หรือมีประสิทธิผลมากขึ้นในการทำและแก้ไขฮวงจุ้ย พลังแห่งสีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. พลังแห่งธาตุทั้ง 5 สีในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสี 5 สี ตามจำนวนธาตุที่มีอยู่ 5 ธาตุ
ซึ่งได้แก่

สีดำ -      สีเขียว -    สีแดง -    สีเหลือง -    สีขาว -

 

2. พลังแห่งศาสนา สีในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสี 6 สี ตามคตวามเชื่อของศาสนาพุทธในธิเบต ซึ่งถือว่าสีทั้ง 6 ได้แก่
สีขาว สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า และสีดำ เป็นสีที่มีพลังมงคล สามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ปัดเป่าเคราะห์
และความอัปมงคลต่างๆ รวมถึงช่วยยกระดับวิญญาณให้สูงขึ้น

3. พลังแห่งสายรุ้ง สีในกลุ่มนี้ประกอบด้วย สี 7 สี ของรุ้งกินน้ำ ซึ่งเป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติพร้อมๆกัน และเป็นสีพื้นฐานเท่าที่มีอยู่ในธรรมชาติ ดังนั้น สีทั้ง 7 นี้ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีคราม และสีม่วง

การใช้พลังแห่งสี สามารถทำได้โดยการเลือกเอาพลังแห่งสีในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไปใช้แขวน หรือติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการแก้ไขฮวงจุ้ย เพื่อเสริมโชคลาภ หรือ ความปรารถนาใดๆ โดยต้องให้สามารถมองเห็นได้ จึงจะบังเกิดผลตามความต้องการ