นับตั้งแต่อดีตผู้คนต่างเรียนรู้พลังธรรมชาติ เพื่อที่จะนำเอาพลังต่าง ๆ จากธรรมชาติมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต ดังเช่น การใช้ประโยชน์จากลมมาช่วยการเดินเรือ การเพาะปลูกโดยอาศัยฤดูกาลเข้ามาช่วยเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด การเลือกทำเลเพื่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และประกอบธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดความมั่งคั่ง อยู่เย็นเป็นสุข และด้วยความรู้ และสติปัญญาอันชาญฉลาดของเหล่าปรมาจารย์ทั้งหลายในโบราณ บวกกับความตั้งใจ ความอดทนอุตสาหะ การเฝ้าสังเกต ทดลองใช้ และได้ทำการศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่องถึงพลังดังกล่าว และได้มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานมากกว่า 7000 ปี และเป็นที่มาของ ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำ ในปัจจุบัน


เป็นวิชาที่มีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศธิเบต และจีน ซึ่งในอดีตจะถูกใช้เฉพาะในพระราชสำนัก จักรพรรดิ ที่ใช้ยึดเมือง และปกครองประเทศ หรือขุนนางผู้ใหญ่เท่านั้น ประชาชนคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้ใช้

หากเราได้ทำการพิจารณาดูถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เราจะพบว่าทุกชีวิตล้วนขึ้นอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ 3 ประการด้วยกัน คือ


คือดวงชะตาที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยอาศัย วัน เดือน ปีเกิด


คือวิถีชีวิตที่ตัวเราเป็นผู้กำหนด หรือแนวความคิด แนวปฎิบัติของตัวเรานั่นเอง


คือฮวงจุ้ยที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง และนำมาแก้ไขฟ้าลิขิต และคนลิขิตได้